pb.pl
6,9500 zł
2,21% 0,1500 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 662 37 892 46 868 41 630
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 427 4 959 -1 450 5 559
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 32 829 4 288 -2 304 4 804
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 32 350 3 346 -2 447 3 920
Amortyzacja (tys. zł) 7 365 10 819 12 182 11 524
EBITDA (tys. zł) 40 792 15 778 10 732 17 083
Aktywa (tys. zł) 206 101 203 307 201 493 219 490
Kapitał własny (tys. zł)* 84 289 80 719 77 198 83 739
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 1,632 0,169 -0,123 0,198
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,252 4,072 3,895 4,225
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej