pb.pl
7,2500 zł
0,69% 0,0500 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 30 252 29 995 34 308 30 736
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 094 4 844 8 135 4 736
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 880 4 592 7 649 4 473
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 022 3 749 5 930 3 177
Amortyzacja (tys. zł) 5 268 5 853 7 169 6 924
EBITDA (tys. zł) 10 362 10 697 15 304 11 660
Aktywa (tys. zł) 127 427 123 593 123 496 127 895
Kapitał własny (tys. zł)* 50 026 53 906 59 499 62 405
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,203 0,189 0,299 0,160
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,524 2,720 3,002 3,148
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej