pb.pl
6,8000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kino Polska TV SA (KPL)

Wyniki finansowe - KINOPOL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 29 015 26 615 31 188 28 778
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 314 4 711 3 673 3 150
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 320 4 488 3 422 2 929
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 150 3 422 2 520 2 208
Amortyzacja (tys. zł) 6 892 6 558 6 737 6 514
EBITDA (tys. zł) 12 206 11 269 10 410 9 664
Aktywa (tys. zł) 132 874 126 078 130 606 131 580
Kapitał własny (tys. zł)* 60 760 63 956 66 441 68 413
Liczba akcji (tys. szt.) 19 821,404 19 821,404 19 821,404 19 821,404
Zysk na akcję (zł) 0,209 0,173 0,127 0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,065 3,227 3,352 3,451
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej