pb.pl
1,2100 zł
-3,97% -0,0500 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PRIMETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 171 340 85 086 72 280 83 616
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 955 5 904 3 473 9 561
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 531 3 931 1 595 7 718
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 019 7 297 391 5 808
Amortyzacja (tys. zł) 20 714 -13 596 3 344 3 434
EBITDA (tys. zł) 43 669 -7 692 6 817 12 995
Aktywa (tys. zł) 1 005 985 217 419 236 689 218 217
Kapitał własny (tys. zł)* 285 564 -123 174 -122 470 -116 755
Liczba akcji (tys. szt.) 74 332,538 15 609,833 15 609,833 15 609,833
Zysk na akcję (zł) 0,242 0,467 0,025 0,372
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,842 -7,891 -7,846 -7,480
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej