pb.pl
0,8300 zł
-7,78% -0,0700 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PRIMETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019 I Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 48 553 10 616 10 505 10 161
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 239 1 512 1 185 588
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 121 262 -3 934 983 865
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 120 659 -4 046 1 423 994
Amortyzacja (tys. zł) 2 732 231 213 184
EBITDA (tys. zł) 4 971 1 743 1 398 772
Aktywa (tys. zł) 39 558 30 698 29 336 28 451
Kapitał własny (tys. zł)* 5 838 1 792 3 284 4 278
Liczba akcji (tys. szt.) 15 609,833 15 609,833 15 609,833 15 609,833
Zysk na akcję (zł) 7,730 -0,259 0,091 0,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,374 0,115 0,210 0,274
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej