pb.pl
1,4320 zł
26,50% 0,3000 zł
PRIMETECH SA (PTH)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - PRIMETECH

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 85 086 72 280 83 616 71 922
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 904 3 473 9 561 5 395
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 931 1 595 7 718 3 185
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 297 391 5 808 1 976
Amortyzacja (tys. zł) 3 278 3 344 3 434 3 896
EBITDA (tys. zł) 9 182 6 817 12 995 9 291
Aktywa (tys. zł) 217 419 236 689 218 217 217 179
Kapitał własny (tys. zł)* -123 174 -122 470 -116 755 -114 846
Liczba akcji (tys. szt.) 15 609,833 15 609,833 15 609,833 15 609,833
Zysk na akcję (zł) 0,467 0,025 0,372 0,127
Wartość księgowa na akcję (zł) -7,891 -7,846 -7,480 -7,357
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej