pb.pl
0,0300 zł
-40,00% -0,0200 zł
Alma Market SA (ALM)

Informacje o spółce - ALMA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma rozwija sieć delikatesów Alma. Grupę kapitałową tworzą firmy: Alma Market (spółka rozwija sieć delikatesów Alma), Alma Development (wynajem nieruchomości) oraz KrakChemia (sprzedaż hurtowa artykułów przemysłowych i chemicznych).

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Pilotów 6
Kod: 30-964
Miejscowość: Kraków
Kraj: Polska
Telefon: +48 12 6276320
Fax: +48 12 6276165
Internet: www.almamarket.pl
Email: info@almamarket.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Alma Market SA w restrukturyzacji
Prezes: Dyląg Rafał
Sektor: artykuły codziennego użytku
EKD: sprzedaż detaliczna
Liczba akcji: 11 060 990
Zatrudnienie:
  • 60 (2017r.) - spółka
  • 293 (2017r.) - grupa
Audytor: Kancelaria Biegłych Rewidentów Audytor sp. z o.o.
NIP: 6760016731
KRS: 0000019474
EKD: 52,12
Ticker GPW: ALM
ISIN: PLKRCHM00015

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 331 829,7 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 11 060 990 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 4 769 801
Liczba głosów na WZA: 13 460 990 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 43,12%
Kapitał akcyjny: 11 060 990,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 999 005
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 51,99%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 56,88%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Żarnecki Tomasz 4 212 500 (38,08%) 4 212 500 (31,29%) 2017-05-05 -
Kuźnicka-Szostak, Iwona 557 301 (5,04%) 2 786 505 (20,70%) 2017-03-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2018-06-04
otwarcie postępowania sanacyjnego 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-12-15
realizacja oferty menedżerskiej seria E 73 403
73 403,00
1,00 1,00 4 316 990
4 316 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2008-06-11
2008-06-16
2008-06-11
realizacja oferty menedżerskiej seria E 26 597
26 597,00
1,00 1,00 4 243 587
4 243 587,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-18
2007-10-10
zmiana firmy z KrakChemia SA na Alma Market SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zamiana 30 obligacji na 249 990 akcji 249 990
1,00 3 216 990
3 216 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1998-04-21
1998-06-30
seria A - przekształcenie PP w SA 1990-12-21 60 000
10,00 60 000
600 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1991-01-02
1994-07-28
seria B - prawo poboru 1993-12-04 235 000
10 575 000,00
10,00 45,00 295 000
2 950 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-05-31
1994-07-28
seria B - subskrypcja publiczna 1993-12-04 1 700
136 000,00
10,00 80,00 296 700
2 967 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1994-04-21
1994-05-31
1994-07-28
split 1:10 1994-06-16
1,00 2 967 000
2 967 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1994-08-20
1994-09-20
seria C - prawo poboru 2:1 emisja nie doszła do skutku 1995-03-01 1 483 500
13 351 500,00
1,00 9,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1995-06-22

seria C - za obligacje zamienne 1997-07-28 1 667 000
20 004 000,00
1,00 12,00
KDPW:
KRS:
GPW:
1998-01-30

seria D - subskrypcja publiczna 2004-05-06 1 000 000
31 000 000,00
1,00 31,00 4 216 990
4 216 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2004-07-13
2004-08-26
2004-09-22
seria E - oferta menedżerska 2004-05-06 100 000
100 000,00
1,00 1,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - oferta menedżerska warranty serii A; zmieniona uchwałą WZA z 16.06.2009 2008-07-25 132 000
0,00
1,00 0,00 5 560 990
5 560 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-05
2011-05-20
seria F - subskrypcja prywatna Ipopema FIZAN w zamian za 100 proc. udziałów w Paradise Group Sp. z o.o. 2008-07-25 1 112 000
66 430 880,00
1,00 59,74 5 428 990
5 428 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-13
2011-05-20
seria H - subskrypcja prywatna 2017-01-04 5 500 000
5 500 000,00
1,00 1,00 11 060 990
11 060 990,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-06

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
1998-06-30 Asymilacja akcji seria C (obligacje zamienne)
1995-08-16 Prawo poboru 2:1
1995-08-16 Prawo poboru 2:1
1995-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1995-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1995-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1995-06-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,10 zł
1994-09-20 Split 1:10

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Dyląg Rafał Prezes Zarządu 2016-11-15 -
Wąsowicz Krzysztof Członek Zarządu 2017-08-23 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Mazgaj Wojciech Wiceprzewodniczący RN 2010-06-30 -
Panek, Janusz Jerzy Członek RN 2017-06-30 -
Szostak Stefan Członek RN 2017-06-30 -
Wąsowicz Zbigniew Członek RN 2017-06-30 -
Kacprzyk Dariusz Członek RN 2017-06-30 - Prezes Zarządu
UNIBEP - Członek RN
Nowosad Jacek Członek RN 2017-07-14 -
Gil Mieczysław Członek RN 2017-07-14 -