pb.pl
0,0300 zł
-40,00% -0,0200 zł
Alma Market SA (ALM)

Wyniki finansowe - ALMA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 15 235 13 263 19 543 11 461
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -21 777 -12 812 2 077 -2 899
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -22 177 -17 782 -8 637 -2 892
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -38 484 -17 342 -8 572 -2 386
Amortyzacja (tys. zł) 767 620 597 287
EBITDA (tys. zł) -21 010 -12 192 2 674 -2 612
Aktywa (tys. zł) 143 077 138 690 116 243 114 172
Kapitał własny (tys. zł)* -227 348 -243 552 -242 572 -244 958
Liczba akcji (tys. szt.) 11 060,990 11 060,990 11 060,990 11 060,990
Zysk na akcję (zł) -3,479 -1,568 -0,775 -0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) -20,554 -22,019 -21,930 -22,146
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej