pb.pl
10,5000 zł
0,96% 0,1000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Informacje o spółce - KREDYTIN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka prowadzi działalność wyłącznie w sektorze obrotu wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych (rynek hurtowy), nabywając pakiety wierzytelności i dochodząc ich zapłaty na własny rachunek. Specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 500 tys. – 600 mln zł. Dwie największe grupy zbywców wierzytelności to branża finansowa (głównie niespłacane kredyty) oraz branża telekomunikacyjna (nieopłacone rachunki za usługi oraz kary za przedterminowo zerwane przez klienta umowy). Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Domaniewska 39
Kod: 02-672
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 2125700
Fax: +48 222125757
Internet: www.kredytinkaso.pl
Email: sekretariat@kredytinkaso.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Kredyt Inkaso SA
Prezes: Szymański Maciej
Sektor: wierzytelności
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 12 897 364
Zatrudnienie:
  • 249 (2018r.) - spółka
  • 376 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 9222544099
KRS: 0000270672
EKD: 64,99
Ticker GPW: KRI
ISIN: PLKRINK00014

Pozostałe spółki z sektora

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 135 422 322 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 12 897 364 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 204 211
Liczba głosów na WZA: 12 897 364 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,63%
Kapitał akcyjny: 12 897 364,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 12 204 211
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 94,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 5,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
WPEF VI Holding V BV NWZ 7 929 983 (61,49%) 7 929 983 (61,49%) 2018-03-28 -
Best SA 4 274 228 (33,14%) 4 274 228 (33,14%) 2017-08-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria E 3 000 000
0,00
1,00 0,00 8 816 009
8 816 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-11-08
2010-11-16
2010-11-25
seria A - przekształcenie spółki komandytowej w SA 2006-12-15 3 745 000
3 745 000,00
1,00 1,00 3 745 000
3 745 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2006-12-28
2007-07-09
seria B - subskrypcja publiczna 2007-02-15 1 250 000
15 000 000,00
1,00 12,00 4 995 000
4 995 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-05-14
2007-06-26
2007-07-09
seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-30 499 000
0,00
1,00 0,00 5 494 000
5 494 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-14
2008-05-16
seria D - oferta menedżerska za warranty serii A 2007-11-30 200 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja publiczna 2010-04-28 3 000 000
37 500 000,00
1,00 12,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna 2010-07-01 322 009
4 160 356,28
1,00 12,92 5 816 009
5 816 009,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-10-04
2010-10-09
seria G - Monika Chadaj, Sławomir Ćwik, Artur Górnik, Krzysztof Piluś aport: akcje Kancelaria Forum SA 2011-01-26 352 971
0,00
1,00 0,00 9 168 980
9 168 980,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-07
2011-05-06
seria H - subskrypcja publiczna 2011-02-07 3 767 529
47 094 112,50
1,00 12,50 12 936 509
12 936 509,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-05-06
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2017-09-27 -39 145
0,00
1,00 0,00 12 897 364
12 897 364,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-01-31

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2011-12-07 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2011-11-21 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,32 zł
2010-10-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2010-07-16 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,25 zł
2009-09-22 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2009-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,09 zł
2008-08-06 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2008-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Szymański Maciej Prezes Zarządu 2018-08-28 NFI_EMF - Prezes Zarządu
Rudziks Barbara Wiceprezes Zarządu 2020-04-06 -
Kuciel Tomasz Członek Zarządu 2020-04-06 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dzudzewicz Bogdan Przewodniczący RN 2017-05-30 -
Rybojad Piotr Wiceprzewodniczący RN 2008-03-05 SANWIL - Członek RN
Okoński Marcin Wiceprzewodniczący RN 2018-08-21 -
Sowa Karol Sekretarz RN 2018-03-23 -
Mazurczak Tomasz Członek RN 2016-04-05 STOMIL_S - Członek RN
GTC - Członek RN
OEX - Członek RN
Urbańczyk Piotr Członek RN 2016-04-05 IMPEL - Członek RN
Banaszuk Mariusz Członek RN 2015-11-30 KOMPAP - Członek RN
- Członek RN
Gronicki Mirosław Członek RN 2016-03-03 ORANGEPL - Członek RN
CELPRODE - Członek RN
NWAI - Członek RN
Dąbrowski Daniel Członek RN 2018-03-28 -
Chadaj, Ireneusz Andrzej Członek RN 2016-04-05 -
Soczek, Andrzej Wojciech Członek RN 2016-04-05 - Członek Zarządu
Gabryjelski Marek Członek RN 2016-04-05 ARCHICOM - Wiceprzewodniczący RN