pb.pl
12,6000 zł
0,00% 0,0000 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Wyniki finansowe - KREDYTIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 220 39 771 29 213 29 142
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 082 14 393 3 547 4 771
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 602 -7 331 -3 828 1 473
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 725 -17 194 -3 620 -2 598
Amortyzacja (tys. zł) 613 1 016 1 523 1 780
EBITDA (tys. zł) 10 695 15 409 5 070 6 551
Aktywa (tys. zł) 885 888 886 688 829 123 819 932
Kapitał własny (tys. zł)* 274 467 249 671 244 793 252 723
Liczba akcji (tys. szt.) 12 897,364 12 897,364 12 897,364 12 897,364
Zysk na akcję (zł) 0,134 -1,333 -0,281 -0,201
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,281 19,358 18,980 19,595
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej