pb.pl
9,2000 zł
-3,66% -0,3500 zł
Kredyt Inkaso SA (KRI)

Wyniki finansowe - KREDYTIN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019 IV Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 39 771 29 213 29 142 19 406
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 393 3 547 4 771 -5 824
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -7 331 -3 828 1 473 -15 936
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -17 194 -3 620 -2 598 -14 317
Amortyzacja (tys. zł) 1 016 1 523 1 780 1 707
EBITDA (tys. zł) 15 409 5 070 6 551 -4 117
Aktywa (tys. zł) 886 688 829 123 819 932 775 901
Kapitał własny (tys. zł)* 249 671 244 793 252 723 237 000
Liczba akcji (tys. szt.) 12 897,364 12 897,364 12 897,364 12 897,364
Zysk na akcję (zł) -1,333 -0,281 -0,201 -1,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,358 18,980 19,595 18,376
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej