pb.pl
4,1900 zł
1,95% 0,0800 zł
Krynicki Recykling SA (KRC)

Wyniki finansowe - KREC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 19 951 22 174 21 160 23 464
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 161 3 760 1 363 2 533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 855 3 309 946 2 059
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 465 2 903 1 304 1 697
Amortyzacja (tys. zł) 2 784 2 749 2 804 2 716
EBITDA (tys. zł) 4 945 6 509 4 167 5 249
Aktywa (tys. zł) 205 158 210 048 212 864 215 971
Kapitał własny (tys. zł)* 84 169 87 042 88 946 90 732
Liczba akcji (tys. szt.) 17 365,800 17 365,800 17 365,800 17 365,800
Zysk na akcję (zł) 0,084 0,167 0,075 0,098
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,847 5,012 5,122 5,225
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej