pb.pl
55,6000 zł
-4,79% -2,8000 zł
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica SA (KSW)

Wyniki finansowe - KRUSZWICA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 724 549 665 026 565 782 589 169
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 98 216 11 497 -34 449 27 926
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 89 723 10 671 -11 669 24 776
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 79 944 8 490 -9 482 20 095
Amortyzacja (tys. zł) 7 214 8 452 6 509 6 485
EBITDA (tys. zł) 105 430 19 949 -27 940 34 411
Aktywa (tys. zł) 1 045 383 975 790 889 311 1 011 799
Kapitał własny (tys. zł)* 691 027 699 511 635 329 655 415
Liczba akcji (tys. szt.) 22 986,949 22 986,949 22 986,949 22 986,949
Zysk na akcję (zł) 3,478 0,369 -0,412 0,874
Wartość księgowa na akcję (zł) 30,062 30,431 27,639 28,512
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej