pb.pl
0,5840 zł
-6,71% -0,0420 zł
LIBET S.A. (LBT)

Wyniki finansowe - LIBET

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 63 080 33 142 97 568 92 117
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 763 -10 144 4 258 4 118
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 196 -11 599 2 668 2 604
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -10 762 -9 335 2 322 2 272
Amortyzacja (tys. zł) 7 544 5 728 8 446 7 480
EBITDA (tys. zł) 3 781 -4 416 12 704 11 598
Aktywa (tys. zł) 401 199 397 570 424 845 413 218
Kapitał własny (tys. zł)* 205 496 196 160 200 056 202 717
Liczba akcji (tys. szt.) 50 000,000 50 000,000 50 000,000 50 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,215 -0,187 0,046 0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,110 3,923 4,001 4,054
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej