pb.pl
2,5050 zł
-0,99% -0,0250 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2005 II Q 2006 III Q 2006
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 588 4 029
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 -20 -921
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 -20 -4 233
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 -20 -3 616
Amortyzacja (tys. zł) 0 60 702
EBITDA (tys. zł) 0 40 -219
Aktywa (tys. zł) 95 290 0 0
Kapitał własny (tys. zł)* 81 927 0 0
Liczba akcji (tys. szt.) 389 558,311 389 558,311 389 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,210 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej