pb.pl
2,5050 zł
-0,20% -0,0050 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 124 637 258 051 229 656 149 743
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -35 624 109 084 113 579 -8 380
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -22 151 96 197 82 062 -2 396
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -20 371 78 333 68 759 -2 660
Amortyzacja (tys. zł) 241 282 282 295
EBITDA (tys. zł) -35 383 109 366 113 861 -8 085
Aktywa (tys. zł) 3 299 649 3 472 332 3 511 655 3 492 117
Kapitał własny (tys. zł)* 1 448 376 1 526 937 1 488 070 1 484 413
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) -0,046 0,175 0,154 -0,006
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,236 3,412 3,325 3,317
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej