pb.pl
2,5350 zł
0,20% 0,0050 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 183 281 192 184 162 273 227 093
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 63 691 -12 229 47 619 89 502
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 43 083 12 200 40 400 71 368
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 28 503 11 048 31 694 57 869
Amortyzacja (tys. zł) 219 234 293 266
EBITDA (tys. zł) 63 910 -11 995 47 912 89 768
Aktywa (tys. zł) 3 197 105 3 149 766 3 227 985 3 277 887
Kapitał własny (tys. zł)* 1 396 152 1 408 899 1 410 124 1 467 725
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,064 0,025 0,071 0,129
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,119 3,148 3,151 3,279
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej