pb.pl
2,5350 zł
0,20% 0,0050 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 186 010 86 270 209 654 67 831
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 51 445 31 989 128 490 -20 406
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 41 571 23 321 95 477 -9 872
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 43 055 18 275 75 244 -8 898
Amortyzacja (tys. zł) 177 242 224 230
EBITDA (tys. zł) 51 622 32 231 128 714 -20 176
Aktywa (tys. zł) 2 890 885 2 955 981 3 046 826 3 174 410
Kapitał własny (tys. zł)* 1 364 610 1 381 501 1 374 760 1 365 871
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,096 0,041 0,168 -0,020
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,049 3,087 3,072 3,052
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej