pb.pl
2,2900 zł
-0,43% -0,0100 zł
Develia SA (DVL)

Informacje o spółce - DEVELIA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka holdingowa kontrolującą grupę firm, działających w sektorze nieruchomości mieszkaniowych (głównie o podwyższonym standardzie) oraz komercyjnych (biurowych, handlowych i usługowych). Realizuje projekty w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie. Katowicach, Gdańsku i Łodzi.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Powstańców Śląskich 2-4
Kod: 53-333
Miejscowość: Wrocław
Kraj: Polska
Telefon: +48 71 7988010
Fax: +48 71 7988011
Internet: www.develia.pl
Email: biuro@develia.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Develia SA
Prezes: Niedośpiał Dariusz
Sektor: sprzedaż nieruchomości
EKD: działalność holdingów
Liczba akcji: 447 558 311
Zatrudnienie:
  • 139 (2018r.) - spółka
  • 160 (2018r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 8992562750
KRS: 0000253077
EKD: 74,15
Ticker GPW: DVL
ISIN: PLLCCRP00017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 029 384 115,3 Liczba dużych akcjonariuszy: 5
Liczba akcji: 447 558 311 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 275 937 156
Liczba głosów na WZA: 447 558 311 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,63%
Kapitał akcyjny: 447 558 311,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 275 937 156
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,63%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 38,37%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
NN OFE portfel 81 545 040 (18,21%) 81 545 040 (18,21%) 2018-12-31 NFT, CDC, MNI, PFL, BTM, QMK, PEP, CIE, VRG, DCR, AGO, ALR, AML, AMC, EAT, ART, ACP, ATD, ATG, PEO, BFT, BRS, BAH, BDX, CCC, CNG, CLE, CMP, ECH, EMT, ENT, ERB, FTE, FRO, ATT, GKI, INP, CAR, IZB, KGH, LEN, LBT, LVC, MGT, MVP, MPH, MDG, MNC, MCR, NWG, 08N, ORB, PGO, PKP, PND, PWX, POZ, PRT, QRS, RDL, RBW, RWL, SNK, SWG, STL, TAR, TIM, TOR, TRN, WWL, ZMT, ZEP, HRS, PKO, ATR, ACG, UNI, PKN, LTX, PSW, PBX, FMF, MAB, LRQ, KRU, CMR, APR, PZU, TEN, MIL, MON, KTY, IND, TPE, RON, RVU, KGL, BBD, MBK, SKA, BKM, SLV, SGN, ABE,
PZU OFE Złota Jesień portfel 77 195 648 (17,24%) 77 195 648 (17,24%) 2018-12-31 SPN, WLC_1, DCR, AGO, AML, ACP, ENE, ELB, PCE, IPL, IPE, MNC, MCR, MSP, MSW, NET, NWG, OBL, PND, PRM, RMK, SNK, TRK, VRG, OTM, KGN, ZEP, KRU, GTC, APR, EGS, MIL, KTY, MDG, ABE,
Aviva OFE portfel 52 121 572 (11,64%) 52 121 572 (11,64%) 2018-12-31 ABG, NFT, TRK, KST, PEP, DOM, DCR, ALR, AML, AMB, AMC, ARH, ABS, ASE, BDX, CNG, ECH, ELT, ERB, ESS, SKA, FTE, FMF, FRO, ING, CAR, KGH, MWT, NWG, OVO, NVA, PGO, PKN, PKO, RMK, SNK, SWG, SON, STF, TAR, KGN, INL, HRS, ADV, UNI, PHN, WWL, PKP, KRU, ACP, GTC, MIL, LVC, KTY, WPL, CCC, ABE,
MetLife OFE 34 528 295 (7,71%) 34 528 295 (7,71%) 2019-02-27 ABG, MNC, BFT, CNG, CMR, CMP, MLG, NWG, ORB, OTS, NVA, SWG, SKH, WXF, WWL, PUE, ZUE, RON, KTY, EMT,
PTE Aegon SA Aegon OFE 30 546 601 (6,83%) 30 546 601 (6,83%) 2018-12-31 KGN, AML, FRO, EMT, IZS, MDG, MLG, KTY, ABE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja oferty menedżerskiej seria I 1 000 000
0,00
1,00 0,00 447 558 311
447 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-04-11
2008-03-05
seria A - akcje założycielskie 2006-03-03 500 000
500 000,00
1,00 1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-03-15
2007-06-29
seria B - LC Corp BV, Leszek Czarnecki aport: 100% akcji Arkady Wrocławskie SA 2006-06-29 113 700 000
121 659 000,00
1,00 1,07 114 200 000
114 200 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria C - LC Corp BV aport: 100% udziałów Wrocław Nieruchomości sp. z o.o. 2006-06-29 1 452 546
1 452 546,00
1,00 1,00 115 652 546
115 652 546,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria D - LC Corp BV aport: 100% udziałów Warszawa Nieruchomości sp. z o.o. 2006-06-29 1 472 018
1 472 018,00
1,00 1,00 117 124 564
117 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-09-01
2007-06-29
seria E - LC Corp BV 2006-09-08 32 000 000
32 000 000,00
1,00 1,00 149 124 564
149 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2006-10-12
2007-06-29
seria F - LC Corp BV 2006-12-22 102 000 000
102 000 000,00
1,00 1,00 251 124 564
251 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-01-04
2007-06-29
seria G - LC Corp BV 2007-02-06 80 000 000
80 000 000,00
1,00 1,00 331 124 564
331 124 564,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-03-13
2007-06-29
seria J - subskrypcja publiczna 2007-03-15 57 000 000
370 500 000,00
1,00 6,50 446 558 311
446 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-07-20
2007-08-03
seria I - oferta menedżerska 2007-03-23 3 000 000
0,00
1,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - LC Corp BV 2007-04-16 58 433 747
58 433 747,00
1,00 1,00 389 558 311
389 558 311,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-06-06
2007-05-11
2007-06-29
połączenie z LC Corp Invest sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2011-11-03 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-11-17
zmiana firmy z LC Corp SA na Develia SA 2019-06-13 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2019-09-02

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-08-30 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2019-08-19 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,27 zł
2018-07-31 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2018-07-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2017-08-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2017-07-25 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,07 zł
2016-05-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł
2016-05-06 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,18 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Niedośpiał Dariusz Prezes Zarządu 2008-11-24 -
Wróbel Tomasz Członek Zarządu 2010-12-01 -
Kujawski Mirosław Członek Zarządu 2010-12-01 -
Stefurak Radosław Członek Zarządu 2017-10-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Hulbój Michał Przewodniczący RN 2017-10-19 TRAKCJA - Członek RN
ORZELBIA - Członek RN
EMC - Członek RN
NOWAGALA - Członek RN
AC - Członek RN
Osowski Jacek Wiceprzewodniczący RN 2017-10-19 FERRO - Członek RN
TARCZYNS - Członek RN
SELVITAC - Członek RN
Małyska Paweł Członek RN 2017-10-19 ALUMETAL - Członek RN
AMICA - Członek RN
Grabowicz Grzegorz Członek RN 2017-10-19 MABION - Członek Zarządu
XTRADEBD - Członek RN
Kaczmarek Piotr Członek RN 2018-10-15 KETY - Członek RN
ERBUD - Członek RN
VRG - Członek RN
FERRO - Członek RN
Wnorowski Michał Członek RN 2018-06-27 ARMATURA - Członek RN
ARTERIA - Członek RN
VOXEL - Członek RN
ALUMETAL - Członek RN
MEDICALG - Członek RN