pb.pl
2,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Develia SA (DVL)

Wyniki finansowe - DEVELIA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 149 743 159 284 420 705 211 028
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -8 380 40 064 143 576 24 176
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 396 25 870 134 640 23 503
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 660 15 948 108 932 16 495
Amortyzacja (tys. zł) 295 298 897 -186
EBITDA (tys. zł) -8 085 40 362 144 473 23 990
Aktywa (tys. zł) 3 492 117 3 574 668 3 529 227 3 505 742
Kapitał własny (tys. zł)* 1 484 413 1 497 799 1 603 596 1 496 143
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) -0,006 0,036 0,243 0,037
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,317 3,347 3,583 3,343
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej