pb.pl
2,7450 zł
-0,54% -0,0150 zł
LC Corp SA (LCC)

Wyniki finansowe - LCCORP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 229 656 149 743 159 284 420 705
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 113 579 -8 380 40 064 143 576
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 82 062 -2 396 25 870 134 640
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 68 759 -2 660 15 948 108 932
Amortyzacja (tys. zł) 282 295 298 897
EBITDA (tys. zł) 113 861 -8 085 40 362 144 473
Aktywa (tys. zł) 3 511 655 3 492 117 3 574 668 3 529 227
Kapitał własny (tys. zł)* 1 488 070 1 484 413 1 497 799 1 603 596
Liczba akcji (tys. szt.) 447 558,311 447 558,311 447 558,311 447 558,311
Zysk na akcję (zł) 0,154 -0,006 0,036 0,243
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,325 3,317 3,347 3,583
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej