pb.pl
7,4800 zł
-0,80% -0,0600 zł
Lentex SA (LTX)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LENTEX

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 108 546 118 631 130 570 127 988
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 193 9 916 13 739 14 238
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 190 9 254 13 635 13 742
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 655 6 317 9 408 8 730
Amortyzacja (tys. zł) 5 008 5 328 6 083 5 892
EBITDA (tys. zł) 13 201 15 244 19 822 20 130
Aktywa (tys. zł) 623 457 624 992 624 599 608 128
Kapitał własny (tys. zł)* 337 919 344 537 327 767 336 040
Liczba akcji (tys. szt.) 48 858,358 48 858,358 48 858,358 48 858,358
Zysk na akcję (zł) 0,075 0,129 0,193 0,179
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,916 7,052 6,709 6,878
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej