pb.pl
0,8000 zł
3,90% 0,0300 zł
LK Designer Shops S.A. (LKS)

Wyniki finansowe - LKDESIGN

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 874 1 414 1 432 1 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -448 -136 -1 060 -712
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -535 -187 -1 097 -745
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -535 -187 -1 097 -745
Amortyzacja (tys. zł) 0 88 0 0
EBITDA (tys. zł) -448 -48 -1 060 -712
Aktywa (tys. zł) 7 871 9 039 7 175 6 176
Kapitał własny (tys. zł)* -84 -147 -1 377 -2 125
Liczba akcji (tys. szt.) 1 160,429 1 160,429 1 160,429 1 160,429
Zysk na akcję (zł) -0,461 -0,161 -0,945 -0,642
Wartość księgowa na akcję (zł) -0,073 -0,127 -1,186 -1,831
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej