pb.pl
14,8000 zł
2,07% 0,3000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 97 860 71 162 122 067 17 684
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 26 152 26 426 35 818 1 036
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 24 177 24 164 35 033 54
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 897 17 932 25 681 -1 995
Amortyzacja (tys. zł) 373 355 706 598
EBITDA (tys. zł) 26 525 26 781 36 524 1 634
Aktywa (tys. zł) 726 578 679 471 595 903 635 802
Kapitał własny (tys. zł)* 348 055 365 987 355 668 353 673
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,994 0,996 1,427 -0,111
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,336 20,333 19,759 19,649
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej