pb.pl
13,3000 zł
1,53% 0,2000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 4 175 211 049 97 860 71 162
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 950 74 842 26 152 26 426
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -4 835 72 972 24 177 24 164
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -4 246 53 680 17 897 17 932
Amortyzacja (tys. zł) 343 354 373 355
EBITDA (tys. zł) -2 607 75 196 26 525 26 781
Aktywa (tys. zł) 699 341 713 657 726 578 679 471
Kapitał własny (tys. zł)* 276 477 330 158 348 055 365 987
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) -0,236 2,982 0,994 0,996
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,360 18,342 19,336 20,333
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej