pb.pl
14,0000 zł
0,72% 0,1000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 82 692 6 539 4 138 54 294
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 10 017 -1 331 -3 504 17 526
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 583 -2 521 -5 565 15 647
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 22 402 -2 126 -4 770 13 341
Amortyzacja (tys. zł) 268 285 295 308
EBITDA (tys. zł) 10 285 -1 046 -3 209 17 834
Aktywa (tys. zł) 385 409 404 836 506 830 542 277
Kapitał własny (tys. zł)* 241 485 239 358 220 549 233 890
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,245 -0,118 -0,265 0,741
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,416 13,298 12,253 12,994
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej