pb.pl
14,7000 zł
1,38% 0,2000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 65 517 36 311 34 649 35 675
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 628 8 402 8 041 7 793
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 203 7 582 7 406 6 761
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 19 546 7 097 6 900 6 422
Amortyzacja (tys. zł) 271 264 269 272
EBITDA (tys. zł) 21 899 8 666 8 310 8 065
Aktywa (tys. zł) 313 823 322 684 323 212 394 297
Kapitał własny (tys. zł)* 209 825 216 922 212 662 219 084
Liczba akcji (tys. szt.) 18 000,000 18 000,000 18 000,000 18 000,000
Zysk na akcję (zł) 1,086 0,394 0,383 0,357
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,657 12,051 11,815 12,171
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej