pb.pl
13,9000 zł
-1,42% -0,2000 zł
Lokum Deweloper S.A. (LKD)

Wyniki finansowe - LOKUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 IV Q 2013 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 65 174
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 14 553
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 14 413
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 13 181
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 185
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 14 738
Aktywa (tys. zł) 157 647 173 447 204 096 167 398
Kapitał własny (tys. zł)* 101 333 121 473 131 331 145 655
Liczba akcji (tys. szt.) 15 000,000 15 000,000 15 000,000 15 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,879
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,756 8,098 8,755 9,710
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej