pb.pl
74,90 zł
2,43% 1,78 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 262 570 7 020 856 6 324 700 7 531 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 756 474 722 626 447 800 897 900
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 818 955 735 026 499 100 754 000
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 618 750 484 711 320 800 534 900
Amortyzacja (tys. zł) 202 122 204 878 183 100 184 100
EBITDA (tys. zł) 958 596 927 504 630 900 1 082 000
Aktywa (tys. zł) 20 473 195 21 171 200 21 244 900 22 490 100
Kapitał własny (tys. zł)* 10 065 987 10 712 400 11 079 300 11 272 500
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) 3,347 2,622 1,735 2,893
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,448 57,945 59,929 60,974
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej