pb.pl
86,2200 zł
1,67% 1,4200 zł
Grupa LOTOS SA (LTS)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - LOTOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 324 700 7 531 000 8 344 000 7 922 000
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 447 800 897 900 866 800 768 800
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 499 100 754 000 852 000 617 500
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 320 800 534 900 631 600 100 100
Amortyzacja (tys. zł) 183 100 184 100 174 700 180 800
EBITDA (tys. zł) 630 900 1 082 000 1 041 500 949 600
Aktywa (tys. zł) 21 244 900 22 490 100 22 777 800 22 223 900
Kapitał własny (tys. zł)* 11 079 300 11 272 500 11 955 100 12 034 700
Liczba akcji (tys. szt.) 184 873,362 184 873,362 184 873,362 184 873,362
Zysk na akcję (zł) 1,735 2,893 3,416 0,541
Wartość księgowa na akcję (zł) 59,929 60,974 64,666 65,097
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej