pb.pl
8 075,00 zł
1,57% 125,00 zł
LPP SA (LPP)

Informacje o spółce - LPP

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma zajmuje się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce, krajach Europy Centralnej, Wschodniej i Zachodniej oraz krajach Bliskiego Wschodu. Produkcja odzieży jest zlecana zakładom w Polsce i zagranicą (głównie Chiny). LPP zarządza sześcioma markami: RESERVED, Cropp, House, MOHITO i SiNSAY oraz wprowadzoną w 2016 r. marką premium Tallinder. Międzynarodowa sieć sprzedaży liczy obecnie blisko 1600 salonów.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Łąkowa 39/44
Kod: 80-769
Miejscowość: Gdańsk
Kraj: Polska
Telefon: +48 58 7696900
Fax: +48 58 7696909
Internet: www.lpp.com.pl
Email: lpp@lppsa.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
4 275 548 100,00%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: LPP SA
Prezes: Piechocki Marek
Sektor: odzież i obuwie
EKD: sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
Liczba akcji: 1 839 291
Zatrudnienie:
  • 1 970 (2017r.) - spółka
  • 16 408 (2017r.) - grupa
Audytor: Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp.k.
NIP: 583-10-14-898
KRS: 0000000778
EKD: 46,42
Ticker GPW: LPP
ISIN: PLLPP0000011

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 14 769 506 730 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 839 291 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 564 524
Liczba głosów na WZA: 3 239 291 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 30,69%
Kapitał akcyjny: 3 678 582,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 964 524
Cena nominalna akcji: 2,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 61,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 69,31%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Semper Simul Foundation 319 208 (17,35%) 1 019 208 (31,65%) 2018-07-20 -
Sky Foundation 226 338 (12,31%) 926 338 (28,77%) 2018-07-20 -
LPP SA 18 978 (1,03%) 18 978 (0,59%) 2014-08-22 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 4 084
0,00
2,00 0,00 1 839 291
3 678 582,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-14
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria L 4 084
0,00
2,00 0,00 1 835 207
3 670 414,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-01-08
podwyzszenie kapitału seria K 51 459
82 334 400,00
2,00 1 600,00 1 831 123
3 662 246,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-08-28
2012-08-27
2012-08-28
podwyższenie kapitału seria K 1 930
0,00
2,00 0,00 1 779 664
3 559 328,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-03-01
seria K zamiana obligacji zamiennych serii A 16 169
25 870 400,00
2,00 1 600,00 1 777 734
3 555 468,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2011-08-17
seria K zamiana obligacji zamiennych serii A 11 288
0,00
2,00 0,00 1 761 565
3 523 130,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-25
realizacja oferty menedżerskiej seria I 4 210
0,00
2,00 0,00 1 750 277
3 500 554,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2009-08-14
seria A - akcje założycielskie 1989-12-07 100
200,00
2,00 2,00 100
200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1989-12-18
seria B - Jerzy Lubianiec, Marek Piechocki 1995-04-04 350 000
700 000,00
2,00 2,00 350 100
700 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1995-04-12
zmiana firmy na LPP SA 1995-04-04

KDPW:
KRS:
GPW:

1995-04-12
seria C - subskrypcja prywatna 1995-10-24 400 000
800 000,00
2,00 2,00 750 100
1 500 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1995-11-28
2001-05-16
seria D - subskrypcja prywatna 1996-01-04 350 000
1 400 000,00
2,00 4,00 1 100 100
2 200 200,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1996-06-20
2001-05-16
seria E - Ketts & Co. 1999-12-08 56 700
8 731 800,00
2,00 154,00 1 156 800
2 313 600,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1999-12-16
2008-10-29
seria F - subemitent usługowy (oferta pracownicza) 1999-12-08 56 700
113 400,00
2,00 2,00 1 213 500
2 427 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
1999-12-16
2003-08-01
seria G - subskrypcja publiczna 1999-12-08 300 000
14 400 000,00
2,00 48,00 1 513 500
3 027 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2000-11-15
2001-04-11
2001-05-16
seria H - subskrypcja publiczna 2003-03-14 190 000
50 350 000,00
2,00 265,00 1 703 500
3 407 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2003-05-13
2003-05-30
seria I - oferta menedżerska 2008-05-08 2 567
0,00
2,00 0,00 1 706 067
3 412 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-05-29
2008-10-29
seria J - akcjonariusze Artman SA za akcje Artman S.A. dajace prawo do 70,4 % głosów na WZA Artman SA 2008-06-16 40 000
94 000 000,00
2,00 2 350,00 1 746 067
3 492 134,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-01-15
2009-02-16
połączenie z Artman SA bez podwyższania kapitału 2009-06-08 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-07-01
seria K - za obligacje zamienne serii A 2009-07-03 106 250
170 000 000,00
2,00 1 600,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii A 2011-06-27 21 300
42 600 000,00
2,00 2 000,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


połączenie z Gothals Ltd. bez podwyższania kapitału 2015-06-26 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-09-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 40,00 zł
2018-08-24 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 40,00 zł
2017-09-20 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 36,00 zł
2017-09-04 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 36,00 zł
2016-09-21 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 33,00 zł
2016-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 33,00 zł
2015-09-24 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 32,00 zł
2015-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 32,00 zł
2014-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 93,60 zł
2014-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 93,60 zł
2013-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 85,10 zł
2013-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 85,10 zł
2012-09-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 77,36 zł
2012-09-05 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 77,36 zł
2011-09-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 76,86 zł
2011-09-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 76,86 zł
2010-10-04 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 50,00 zł
2010-09-15 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 50,00 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piechocki Marek Prezes Zarządu 1995-01-01 - Prezes Zarządu
Kujawa Jacek Wiceprezes Zarządu 2009-11-25 -
Lutkiewicz Przemysław Wiceprezes Zarządu 2015-01-01 -
Łoboda Sławomir Wiceprezes Zarządu 2015-10-14 - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Lubianiec Jerzy Przewodniczący RN 2002-11-13 - Przewodniczący RN
QUERCUS - Sekretarz RN
Olejniczak Wojciech Członek RN 2002-11-13 -
Piechocki Piotr Członek RN 2017-10-20 -
Sekuła Magdalena Członek RN 2017-10-20 -
Tymiński Antoni Członek RN 2017-10-20 -
Wiśniewski Miłosz Członek RN 2017-10-20 -