pb.pl
9 050,00 zł
0,39% 35,00 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 705 433 1 812 772 2 148 905 1 580 352
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 207 591 103 086 376 722 -117 732
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 208 972 114 335 351 861 -103 187
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 173 273 85 118 299 488 -104 769
Amortyzacja (tys. zł) 73 653 72 459 73 532 84 449
EBITDA (tys. zł) 281 244 175 545 450 254 -33 283
Aktywa (tys. zł) 3 940 270 4 059 438 4 206 819 4 207 663
Kapitał własny (tys. zł)* 2 063 346 2 184 113 2 443 446 2 340 417
Liczba akcji (tys. szt.) 1 839,291 1 839,291 1 839,291 1 839,291
Zysk na akcję (zł) 94,206 46,278 162,828 -56,962
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 121,816 1 187,476 1 328,472 1 272,456
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej