pb.pl
9 850,00 zł
-0,35% -35,00 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 854 990 1 362 315 1 705 433 1 812 772
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 201 941 -108 965 207 591 103 086
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 180 260 -111 497 208 972 114 335
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 158 196 -117 028 173 273 85 118
Amortyzacja (tys. zł) 70 102 73 785 73 653 72 459
EBITDA (tys. zł) 272 043 -35 180 281 244 175 545
Aktywa (tys. zł) 3 677 932 3 669 940 3 940 270 4 059 438
Kapitał własny (tys. zł)* 2 134 731 2 016 439 2 063 346 2 184 113
Liczba akcji (tys. szt.) 1 835,207 1 839,291 1 839,291 1 839,291
Zysk na akcję (zł) 86,201 -63,627 94,206 46,278
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 163,210 1 096,313 1 121,816 1 187,476
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej