pb.pl
8 075,00 zł
1,57% 125,00 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 148 905 1 580 352 2 049 736 2 043 944
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 376 722 -117 732 311 755 129 212
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 351 861 -103 187 296 280 110 001
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 299 488 -104 769 206 129 91 557
Amortyzacja (tys. zł) 73 532 84 449 85 649 88 204
EBITDA (tys. zł) 450 254 -33 283 397 404 217 416
Aktywa (tys. zł) 4 206 819 4 207 663 4 737 718 5 167 812
Kapitał własny (tys. zł)* 2 443 446 2 340 417 2 504 408 2 555 325
Liczba akcji (tys. szt.) 1 839,291 1 839,291 1 839,291 1 839,291
Zysk na akcję (zł) 162,828 -56,962 112,070 49,778
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 328,472 1 272,456 1 361,616 1 389,299
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej