pb.pl
8 495,00 zł
-0,06% -5,00 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 812 772 2 148 905 1 580 352 2 049 736
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 103 086 376 722 -117 732 311 755
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 114 335 351 861 -103 187 296 280
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 85 118 299 488 -104 769 206 129
Amortyzacja (tys. zł) 72 459 73 532 84 449 85 649
EBITDA (tys. zł) 175 545 450 254 -33 283 397 404
Aktywa (tys. zł) 4 059 438 4 206 819 4 207 663 4 737 718
Kapitał własny (tys. zł)* 2 184 113 2 443 446 2 340 417 2 504 408
Liczba akcji (tys. szt.) 1 839,291 1 839,291 1 839,291 1 839,291
Zysk na akcję (zł) 46,278 162,828 -56,962 112,070
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 187,476 1 328,472 1 272,456 1 361,616
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej