pb.pl
9 120,00 zł
-0,87% -80,00 zł
LPP SA (LPP)

Wyniki finansowe - LPP

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 362 315 1 705 433 1 812 772 2 148 905
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -108 965 207 591 103 086 376 722
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -111 497 208 972 114 335 351 861
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -117 028 173 273 85 118 299 488
Amortyzacja (tys. zł) 73 785 73 653 72 459 73 532
EBITDA (tys. zł) -35 180 281 244 175 545 450 254
Aktywa (tys. zł) 3 669 940 3 940 270 4 059 438 4 206 819
Kapitał własny (tys. zł)* 2 016 439 2 063 346 2 184 113 2 443 446
Liczba akcji (tys. szt.) 1 839,291 1 839,291 1 839,291 1 839,291
Zysk na akcję (zł) -63,627 94,206 46,278 162,828
Wartość księgowa na akcję (zł) 1 096,313 1 121,816 1 187,476 1 328,472
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej