pb.pl
0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
IndygoTech Minerals S.A. (IDG)

Informacje o spółce - INDYGO

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Spółka inwestuje w innowacyjne przemysłowe projekty technologiczne o bardzo wysokim potencjale wzrostu i trwałych przewagach konkurencyjnych, będące równocześnie w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju, skoncentrowane na branży ceramicznej i służące wzrostowi efektywności energetycznej. Wspiera projekty inwestycyjne poprzez aktywny udział w zarządzaniu nimi, współfinansowanie, udzielanie wsparcia przy uzyskiwaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz przez aktywną pomoc w pozyskiwaniu finansowania dłużnego.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Piękna 11 lok. 17
Kod: 00-547
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 6291247
Fax: +48 22 2012131
Internet: www.indygotechminerals.com
Email: office@indygotechminerals.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Nazwa Liczba akcji % akcji
ECERAMICS 890 632 132 39,23%

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: IndygoTech Minerals SA
Prezes: Janus, Dariusz Stanisław
Sektor: działalność inwestycyjna
EKD: działalność holdingów finansowych
Liczba akcji: 16 529 188
Zatrudnienie:
  • 4 (2018r.) - spółka
  • 13 (2017r.) - grupa
Audytor: Doradca Auditors sp. z o.o.
NIP: 928-000-79-23
KRS: 0000135232
EKD: 64:20
Ticker GPW: IDG
ISIN: PLLSTIA00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 4 132 297 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 16 529 188 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 935 665
Liczba głosów na WZA: 16 529 188 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,02%
Kapitał akcyjny: 8 264 594,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 935 665
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48,02%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 51,98%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Janus, Dariusz Stanisław poprzez Chenoa LLC i Coahoma LLC 5 453 800 (33,00%) 5 453 800 (33,00%) 2017-06-28 -
Aurora Management sp. z o.o. 2 481 865 (15,02%) 2 481 865 (15,02%) 2017-09-05 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
podwyższenie kapitału seria H 129 376
0,00
0,05 0,00 44 184 872
2 209 243,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-07-15
podwyższenie kapitału seria H 13 625
0,00
0,05 0,00 44 055 496
2 202 774,80
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-07
2011-06-09
podwyższenie kapitału seria H 125 931
0,00
0,05 0,00 44 310 803
2 215 540,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-04
seria A - przekształcenie PP w SA 1995-12-09 490 000
4 900 000,00
10,00 10,00 490 000
4 900 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
1995-12-30
2010-05-26
obniżenie kapitału renominacja akcji 1996-08-14 490 000
0,00
2,00 0,00 490 000
980 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria B - subskrypcja prywatna 2007-02-08 25 000
1 500 000,00
2,00 60,00 515 000
1 030 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
2007-02-15
2010-05-26
obniżenie kapitału umorzenie akcji serii A 2007-04-13 -265 000
0,00
2,00 0,00 250 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-08-08
split 1:40 2007-10-05 0
0,00
0,05 0,00 10 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna 2007-11-16 800 000
2 160 000,00
0,05 2,70 10 800 000
540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
2008-04-16
2010-05-26
zmiana firmy z Lusatia SA na Totmes Capital SA 2008-10-07 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-11-27
seria F - subskrypcja prywatna 1 inwestor 2008-10-07 999 996
999 996,00
0,05 1,00 34 936 144
1 746 807,20
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
2008-11-27
2010-05-26
seria D - subskrypcja prywatna 8 inwestorów 2008-10-07 20 000 000
5 000 000,00
0,05 0,25 30 800 000
1 540 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
2008-11-27
2010-05-26
seria E - subskrypcja prywatna 33 inwestorów 2008-10-07 3 136 148
4 453 330,16
0,05 1,42 33 936 148
1 696 807,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
2008-11-27
2010-05-26
seria G - subskrypcja publiczna 2010-01-12 9 105 727
12 748 017,80
0,05 1,40 44 041 871
2 202 093,55
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-03-19
2010-05-13
2010-05-26
zmiana firmy z Totmes Capital SA na LST Capital SA 2010-01-12 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-02-18
seria H - YA Global Master SPV Ltd za warranty subskrypcyjne serii A 2010-10-12 9 000 000
0,00
0,05 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z LST Capital SA na IndygoTech Minerals SA 2013-12-21 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-01-20
seria I - subskrypcja prywatna 2015-01-05 8 000 000
6 400 000,00
0,05 0,80 52 310 803
2 615 540,15
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-02-24
seria J - subskrypcja prywatna 2015-09-30 11 489 197
10 340 277,30
0,05 0,90 63 800 000
3 190 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-10-29
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2016-05-02 -10
0,00
0,05 0,00 63 799 990
3 189 999,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-24
scalenie akcji 10:1 2016-05-02 0
0,00
0,50 0,00 6 379 999
3 189 999,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-24
zmiana oznaczenia akcji: seria A i J 2016-05-02 0
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-05-24
seria K - prawo poboru 1:3 2017-02-20 10 149 189
5 074 594,50
0,50 0,50 16 529 188
8 264 594,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-04-10
seria L - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2017-06-30 3 762 000
0,00
0,50 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2017-03-02 Prawo poboru 1:3
2016-11-09 Prawo poboru 1:2
2016-07-04 Split 10:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Janus, Dariusz Stanisław Prezes Zarządu 2018-08-31 LZMO - Przewodniczący RN
GPFCAUSA - Przewodniczący RN
BALTICER - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dąbrowski Tomasz Członek RN 2018-06-07 -
Bolek Juliusz Członek RN 2018-08-31 LZMO - Wiceprezes Zarządu
BALTICER - Członek RN
GPFCAUSA - Członek RN
Kaczorowska Aneta Członek RN 2019-06-12 GPFCAUSA - Członek RN
Piejko Janusz Członek RN 2019-06-12 BALTICER - Prezes Zarządu
GPFCAUSA - Prezes Zarządu