pb.pl
0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
IndygoTech Minerals S.A. (IDG)

Wyniki finansowe - INDYGO

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) -476 0 2 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 -504 -12 137 288
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -11 929 6 128 -17 477 289
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -11 947 5 956 -15 672 142
Amortyzacja (tys. zł) -178 433 565 663
EBITDA (tys. zł) -166 -71 -11 572 951
Aktywa (tys. zł) 68 392 66 787 69 520 57 177
Kapitał własny (tys. zł)* 2 810 38 938 28 883 33 703
Liczba akcji (tys. szt.) 16 529,188 16 529,188 16 529,188 16 529,188
Zysk na akcję (zł) -0,723 0,360 -0,948 0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,170 2,356 1,747 2,039
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej