pb.pl
49,6000 zł
0,81% 0,4000 zł
M4B SA (M4B)

Informacje o spółce - M4B

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Firma działa na rynku Digital Signage i jest jednym z liderów tej branży w Polsce. Główny produkt - WAVE Multimedia Everywhere - jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej zaawansowanych platform DS w kraju.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Transportowców 28A
Kod: 02-858
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3305030
Fax: +48 22 3305030
Internet: www.m4b.pl
Email: m4b@m4b.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: M4B SA
Prezes: Leśniewski Jarosław
Sektor: oprogramowanie
EKD: działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
Liczba akcji: 7 418 500
Zatrudnienie:
  • 10 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: FAIR Jerzy Zając
NIP: 5222763008
KRS: 0000310813
EKD: 62,02
Ticker GPW: M4B
ISIN: PLM4B0000017

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 367 957 600 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 7 418 500 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 771 731
Liczba głosów na WZA: 7 445 750 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 91,29%
Kapitał akcyjny: 2 002 995,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 771 731
Cena nominalna akcji: 0,27 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 90,95%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 8,71%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Leśniewski Jarosław NWZ 3 931 550 (53,00%) 3 931 550 (52,80%) 2018-07-30 -
New Gym SA 1 013 970 (13,67%) 1 013 970 (13,62%) 2019-09-06 ECK,
Sypek Marek 1 000 459 (13,49%) 1 000 459 (13,44%) 2019-09-06 -
Toński Piotr NWZ 825 752 (11,13%) 825 752 (11,09%) 2018-07-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-08-12 4 360 000
218 000,00
0,05 0,05 4 360 000
218 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
seria B - akcje założycielskie 2008-08-12 6 646 820
0,00
0,05 0,00 11 006 820
550 341,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-07-25
seria C - subskrypcja prywatna 2008-09-19 816 554
0,00
0,05 0,00 11 823 374
591 168,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2009-03-26
scalenie akcji 1:2 2010-05-17 0
0,00
0,10 0,00 5 911 687
591 168,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-09-09
seria D - subskrypcja prywatna 2010-05-17 488 313
0,00
0,10 0,00 6 400 000
640 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-11-19
seria E - Socha sp. z o.o. 2014-02-12 2 000 000
500 000,00
0,10 0,25 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


scalenie akcji 80:1 2015-12-30 0
0,00
8,00 0,00 79 990
639 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
obniżenie kapitału umorzenie akcji 2015-12-30 -800
0,00
0,10 0,00 6 399 200
639 920,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-02-17
renominacja akcji 2016-01-11 0
0,00
1,30 0,00 79 990
103 987,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-04-28
seria E - subskrypcja prywatna 2016-01-11 296 158
385 005,40
1,30 1,30 376 148
488 992,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-07-15
renominacja akcji 2016-08-01 0
0,00
0,27 0,00 376 148
101 559,96
KDPW:
KRS:
GPW:

2016-08-19
seria F - subskrypcja prywatna 2016-08-01 7 042 352
1 901 435,04
0,27 0,27 7 418 500
2 002 995,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-02-07

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2019-10-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2019-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,21 zł
2018-09-10 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2018-09-03 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2016-04-18 Split 80:1

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Leśniewski Jarosław Prezes Zarządu 2008-07-25 -
Toński Piotr Wiceprezes Zarządu 2008-07-25 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Wiśniewski Adam Przewodniczący RN 2008-07-25 DIRECTES - Członek RN
Kowalczyk Wojciech Członek RN 2008-07-25 -
Radziszewski Bartosz Członek RN 2008-07-25 -
Truchel Grzegorz Członek RN 2008-07-25 -
Kowalski Mirosław Członek RN 2008-07-25 -
Markowski Zbigniew Członek RN 2012-06-26 -
Socha Józef Członek RN 2014-02-12 -
Borkowska Katarzyna Członek RN 2016-08-01 EUROSNAC - Członek RN
SFDSA - Członek RN