pb.pl
20,4000 zł
6,81% 1,3000 zł
M4B SA (M4B)

Wyniki finansowe - M4B

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 853 6 426 15 477 7 910
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 508 1 148 3 514 1 736
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 491 1 091 3 308 1 699
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 165 920 2 773 1 387
Amortyzacja (tys. zł) 0 26 58 52
EBITDA (tys. zł) 1 508 1 174 3 572 1 788
Aktywa (tys. zł) 10 788 14 689 23 321 22 994
Kapitał własny (tys. zł)* 9 570 9 485 12 349 13 504
Liczba akcji (tys. szt.) 7 418,500 7 418,500 7 418,500 7 418,500
Zysk na akcję (zł) 0,157 0,124 0,374 0,187
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,290 1,279 1,665 1,820
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej