pb.pl
49,6000 zł
0,81% 0,4000 zł
M4B SA (M4B)

Wyniki finansowe - M4B

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 426 15 477 7 910 8 525
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 148 3 514 1 736 1 203
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 091 3 308 1 699 1 161
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 920 2 773 1 387 908
Amortyzacja (tys. zł) 26 58 52 82
EBITDA (tys. zł) 1 174 3 572 1 788 1 285
Aktywa (tys. zł) 14 689 23 321 22 994 23 324
Kapitał własny (tys. zł)* 9 485 12 349 13 504 13 086
Liczba akcji (tys. szt.) 7 418,500 7 418,500 7 418,500 7 418,500
Zysk na akcję (zł) 0,124 0,374 0,187 0,122
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,279 1,665 1,820 1,764
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej