pb.pl
2,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe - IMMOBILE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 107 47 167 65 086 72 988
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 987 -146 3 963 6 055
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 19 238 -2 148 8 623 4 994
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 532 -10 137 8 718 2 716
Amortyzacja (tys. zł) 1 849 2 309 2 279 2 054
EBITDA (tys. zł) 4 836 2 163 6 242 8 109
Aktywa (tys. zł) 392 879 406 887 434 831 462 970
Kapitał własny (tys. zł)* 171 443 177 705 180 197 183 536
Liczba akcji (tys. szt.) 75 362,932 75 362,932 75 362,932 75 362,932
Zysk na akcję (zł) 0,246 -0,135 0,116 0,036
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,275 2,358 2,391 2,435
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej