pb.pl
2,7000 zł
0,00% 0,0000 zł
Grupa Kapitałowa Immobile S.A. (GKI)

Wyniki finansowe - IMMOBILE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 33 237 21 119 25 673 25 814
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 436 -795 3 007 3 538
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 417 -2 048 1 668 2 423
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 471 -2 903 1 205 1 365
Amortyzacja (tys. zł) 1 476 1 405 1 330 1 503
EBITDA (tys. zł) 5 912 610 4 337 5 041
Aktywa (tys. zł) 279 939 273 643 275 439 284 647
Kapitał własny (tys. zł)* 148 036 147 969 145 606 147 862
Liczba akcji (tys. szt.) 72 862,932 72 862,932 72 862,932 72 862,932
Zysk na akcję (zł) 0,006 -0,040 0,017 0,019
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,032 2,031 1,998 2,029
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej