pb.pl
0,0100 zł
0,00% 0,0000 zł
ADVADIS SA (ADS)

Wyniki finansowe - ADVADIS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 170 857 79 728 49 610 19 317
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 080 291 2 958 -8 280
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 656 172 2 308 -8 994
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -2 656 172 671 -8 994
Amortyzacja (tys. zł) 0 870 982 0
EBITDA (tys. zł) -2 080 1 161 3 940 -8 280
Aktywa (tys. zł) 260 173 204 737 182 099 162 167
Kapitał własny (tys. zł)* 152 575 113 241 111 812 102 816
Liczba akcji (tys. szt.) 201 455,999 201 455,999 201 455,999 201 455,999
Zysk na akcję (zł) -0,013 0,001 0,003 -0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,757 0,562 0,555 0,510
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej