pb.pl
8,9000 zł
-0,67% -0,0600 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 20 059 152 14 547 23 998
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 58 3 779 -439 259
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -13 3 772 -612 -1 214
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 150 1 037 68 2 058
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 58 3 779 -439 259
Aktywa (tys. zł) 31 420 40 052 0 45 750
Kapitał własny (tys. zł)* 8 102 13 980 0 14 012
Liczba akcji (tys. szt.) 37 800,000 37 800,000 37 800,000 37 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,004 0,027 0,002 0,054
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,214 0,370 0,000 0,371
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej