pb.pl
8,9000 zł
0,68% 0,0600 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2003 II Q 2003 III Q 2003 IV Q 2003
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 14 420 8 595 10 343 16 589
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 355 32 -107 1 063
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 238 52 -196 -38
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 119 115 -132 424
Amortyzacja (tys. zł) 270 253 196 207
EBITDA (tys. zł) 625 285 89 1 270
Aktywa (tys. zł) 33 861 27 257 31 352 33 394
Kapitał własny (tys. zł)* 14 222 15 668 15 507 14 931
Liczba akcji (tys. szt.) 37 800,000 37 800,000 37 800,000 37 800,000
Zysk na akcję (zł) 0,003 0,003 -0,003 0,011
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,376 0,414 0,410 0,395
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej