pb.pl
8,8400 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2002 II Q 2002 III Q 2002 IV Q 2002
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 5 739 9 480 7 293 14 736
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 339 -2 061 2 910 -3 830
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 367 -12 334 1 662 -2 389
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 403 -10 638 602 -889
Amortyzacja (tys. zł) 207 1 231 255 476
EBITDA (tys. zł) -2 132 -830 3 165 -3 354
Aktywa (tys. zł) 57 901 38 481 38 302 33 467
Kapitał własny (tys. zł)* 35 487 21 601 22 203 15 335
Liczba akcji (tys. szt.) 37 800,000 37 800,000 37 800,000 37 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,143 -0,281 0,016 -0,024
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,939 0,571 0,587 0,406
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej