pb.pl
8,8400 zł
0,00% 0,0000 zł
MCI Capital S.A. (MCI)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MCI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2001 II Q 2001 III Q 2001 IV Q 2001
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 8 497 11 322 15 834 23 515
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 085 -1 975 196 -4 956
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -1 712 -4 163 849 -7 108
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 129 -3 682 567 -4 175
Amortyzacja (tys. zł) 578 831 265 5 348
EBITDA (tys. zł) -1 507 -1 144 461 392
Aktywa (tys. zł) 64 190 65 657 62 723 74 028
Kapitał własny (tys. zł)* 47 350 46 260 44 764 40 491
Liczba akcji (tys. szt.) 37 800,000 37 800,000 37 800,000 37 800,000
Zysk na akcję (zł) -0,030 -0,097 0,015 -0,110
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,253 1,224 1,184 1,071
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej