pb.pl
22,3000 zł
-5,91% -1,4000 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 50 510 44 491 49 218 48 770
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 9 963 7 073 3 772 3 482
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 670 6 236 3 481 2 468
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 346 4 100 2 435 1 847
Amortyzacja (tys. zł) 2 834 2 650 2 839 2 908
EBITDA (tys. zł) 12 797 9 723 6 611 6 390
Aktywa (tys. zł) 289 281 282 431 309 674 303 827
Kapitał własny (tys. zł)* 168 913 170 790 183 731 183 157
Liczba akcji (tys. szt.) 3 606,526 3 606,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 2,037 1,137 0,675 0,512
Wartość księgowa na akcję (zł) 46,835 47,356 50,944 50,785
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej