pb.pl
19,7000 zł
-0,61% -0,1200 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 34 707 41 446 61 096 50 302
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 473 1 294 16 470 14 093
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 701 9 14 899 13 014
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 30 887 1 962 7 777 8 454
Amortyzacja (tys. zł) 2 578 3 426 3 213 2 997
EBITDA (tys. zł) 34 051 4 720 19 683 17 090
Aktywa (tys. zł) 369 891 313 797 297 058 301 563
Kapitał własny (tys. zł)* 176 970 171 788 163 198 169 243
Liczba akcji (tys. szt.) 3 606,526 3 606,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 8,564 0,544 2,156 2,344
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,069 47,633 45,251 46,927
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej