pb.pl
19,7000 zł
-0,61% -0,1200 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 13 804 14 739 38 083 40 392
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 479 -6 129 12 306 8 880
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 100 -6 714 13 787 6 296
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 857 -5 984 10 700 4 505
Amortyzacja (tys. zł) 481 486 753 777
EBITDA (tys. zł) 6 960 -5 643 13 059 9 657
Aktywa (tys. zł) 102 266 225 521 232 635 235 357
Kapitał własny (tys. zł)* 99 188 125 763 127 277 134 306
Liczba akcji (tys. szt.) 3 455,526 3 455,526 3 606,526 3 606,526
Zysk na akcję (zł) 0,248 -1,732 2,967 1,249
Wartość księgowa na akcję (zł) 28,704 36,395 35,291 37,240
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej