pb.pl
27,2500 zł
-2,33% -0,6500 zł
Medicalgorithmics SA (MDG)

Wyniki finansowe - MEDICALG

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 12 309 12 286
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 202 3 776
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 482 3 423
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 240 2 761
Amortyzacja (tys. zł) 0 472
EBITDA (tys. zł) 6 202 4 248
Aktywa (tys. zł) 106 770 104 772
Kapitał własny (tys. zł)* 95 569 98 330
Liczba akcji (tys. szt.) 3 455,526 3 455,526
Zysk na akcję (zł) 1,516 0,799
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,657 28,456
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej