pb.pl
58,8000 zł
-0,15% -0,0900 zł
PELION SA (PEL)

Wyniki finansowe - PELION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 097 607 2 138 316 2 364 288 2 264 555
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 14 281 84 779 31 851 17 002
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 333 79 343 26 503 11 654
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 748 65 937 17 216 4 365
Amortyzacja (tys. zł) 12 545 12 977 13 288 14 992
EBITDA (tys. zł) 26 826 97 756 45 139 31 994
Aktywa (tys. zł) 3 308 713 3 413 504 3 515 836 3 735 124
Kapitał własny (tys. zł)* 611 313 678 657 698 785 711 056
Liczba akcji (tys. szt.) 11 145,714 11 145,714 11 145,714 11 145,714
Zysk na akcję (zł) 0,067 5,916 1,545 0,392
Wartość księgowa na akcję (zł) 54,847 60,890 62,695 63,796
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej