pb.pl
58,8000 zł
-0,15% -0,0900 zł
PELION SA (PEL)

Wyniki finansowe - PELION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 855 531 2 033 418 2 172 714 2 049 186
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 135 37 841 32 165 16 529
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 322 30 415 25 121 12 423
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 216 25 202 13 947 4 910
Amortyzacja (tys. zł) 9 273 11 346 12 163 12 315
EBITDA (tys. zł) 31 408 49 187 44 328 28 844
Aktywa (tys. zł) 2 923 795 3 343 385 3 302 738 3 312 239
Kapitał własny (tys. zł)* 583 612 614 962 617 993 607 938
Liczba akcji (tys. szt.) 11 185,575 11 185,575 11 185,575 11 145,714
Zysk na akcję (zł) 0,377 2,253 1,247 0,441
Wartość księgowa na akcję (zł) 52,175 54,978 55,249 54,545
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej