pb.pl
58,8000 zł
-0,15% -0,0900 zł
PELION SA (PEL)

Wyniki finansowe - PELION

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 783 637 1 843 501 1 949 798 1 853 871
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 22 459 27 666 40 017 13 349
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 18 720 14 152 36 673 6 268
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 11 869 31 677 24 485 2 033
Amortyzacja (tys. zł) 8 870 9 373 8 759 8 784
EBITDA (tys. zł) 31 329 37 039 48 776 22 133
Aktywa (tys. zł) 2 619 044 2 739 758 2 817 938 2 852 064
Kapitał własny (tys. zł)* 563 557 590 299 615 805 579 960
Liczba akcji (tys. szt.) 11 310,196 11 403,496 11 415,896 11 185,575
Zysk na akcję (zł) 1,049 2,778 2,145 0,182
Wartość księgowa na akcję (zł) 49,827 51,765 53,943 51,849
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej