pb.pl
0,0600 zł
0,00% 0,0000 zł
Polymetal S.A. (POL)

Wyniki finansowe - POLYMETAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 755 2 054 1 562 1 139
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -74 -164 -209 -739
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 963 1 110 873 749
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 846 974 1 074 480
Amortyzacja (tys. zł) 68 66 64 62
EBITDA (tys. zł) -6 -98 -145 -677
Aktywa (tys. zł) 93 081 96 793 97 627 86 407
Kapitał własny (tys. zł)* 78 297 79 272 80 346 78 441
Liczba akcji (tys. szt.) 3 618,049 3 618,049 3 618,049 3 618,049
Zysk na akcję (zł) 0,510 0,269 0,297 0,133
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,641 21,910 22,207 21,680
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej