pb.pl
67,5000 zł
0,03% 0,0200 zł
Magellan SA (MAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Informacje o spółce - MAGELLAN

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Instytucja finansowa wyspecjalizowana w oferowaniu produktów i usług finansowych dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz dla podmiotów działających na rynku jednostek samorządu terytorialnego. Spółka oferuje szeroki zakres usług finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej dla tych sektorów.

Dane teleadresowe

Ulica: Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76
Kod: 90-330
Miejscowość: Łódź
Kraj: Polska
Telefon: +48 42 2723100
Fax: +48 42 2723101
Internet: pl.bffgroup.com
Email: info-pl@bffgroup.com

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: BFF Polska SA
Prezes: Kawalec Krzysztof
Sektor: pośrednictwo finansowe
EKD: pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Liczba akcji: 6 720 037
Zatrudnienie:
  • 161 (2018r.) - spółka
  • 198 (2018r.) - grupa
Audytor: Deloitte Audyt sp.z.o.o. sp.k.
NIP: 9471800271
KRS: 0000263422
EKD: 64,99
Ticker GPW: MAG
ISIN: PLMGLAN00018

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 453 602 497,5 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 6 720 037 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 720 037
Liczba głosów na WZA: 6 720 037 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 2 016 011,10 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 6 720 037
Cena nominalna akcji: 0,30 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 101,01%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Mediona sp. z o.o. 6 652 566 (99,00%) 6 652 566 (100,00%) 2016-06-30 -
BFF Polska SA 67 471 (1,00%) 67 471 (1,01%) 2016-01-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
zmiana firmy z Magellan SA na BFF Polska SA 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2018-03-22
relizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 108 239
0,00
0,30 0,00 6 720 037
2 016 011,10
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-12-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 17 199
0,00
0,30 0,00 6 611 798
1 983 539,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-11
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria D 80 511
2 637 540,36
0,30 32,76 6 594 599
1 978 379,70
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-03-28
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2006-05-22 1 395
1 743 750,00
1 250,00 1 250,00 1 395
1 743 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-28
2006-09-08
2007-10-01
seria B - oferta menedżerska 2007-04-06 261 588
78 476,40
0,30 0,30 6 074 088
1 822 226,40
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-06-12
2007-10-01
split 1:4166 2007-04-06 0
0,00
0,30 0,00 5 812 500
1 743 750,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2007-04-27
seria D - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne 2007-06-20 390 840
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja publiczna 2007-06-20 440 000
18 480 000,00
0,30 42,00 6 514 088
1 954 226,40
KDPW:
KRS:
GPW:
2007-08-28
2007-11-22
2007-12-04
seria E - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii B 2013-10-31 325 704
20 747 344,80
0,30 63,70 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - połączeniowa: akcjonariusze Mediona sp. z o.o. parytet wymiany: 1332 akcji serii F za 1 udział Mediona sp. z o.o. 2016-11-30 121 571 640
0,00
0,30 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2016-05-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2016-05-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2015-07-27 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł
2015-07-13 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 1,85 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kawalec Krzysztof Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny 2008-07-01 KRUKSA - Członek RN
Karnowski Rafał Wiceprezes Zarządu 2015-02-19 -
Kielichowski Urban Członek Zarządu / Dyrektor Operacyjny 2009-07-24 -
Moks Radosław Członek Zarządu 2017-07-11 -
Antognoli Michele Członek Zarządu 2017-10-03 -
Wolski Wojciech Członek Zarządu 2017-12-01 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Belingheri Massimiliano Przewodniczący RN 2016-07-05 -
Zanni Carlo Wiceprzewodniczący RN 2016-07-05 -
Stępniak Piotr Członek RN 2016-07-05 KRUKSA - Przewodniczący RN
EFL - Członek RN
ATMG - Członek RN
ASSECOBS - Członek RN
PAK - Członek RN
VRG - Członek RN