pb.pl
67,5000 zł
0,03% 0,0200 zł
Magellan SA (MAG)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MAGELLAN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 II Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 2 719 219 2 913 262 3 365 785 3 470 553
Kapitał własny (tys. zł)* 423 373 443 533 474 635 514 586
Liczba akcji (tys. szt.) 6 720,037 6 720,037 6 720,037 6 720,037
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 63,002 66,002 70,630 76,575
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej