pb.pl
1,4100 zł
0,00% 0,0000 zł
MM Conferences SA (MMC)

Informacje o spółce - MMCPL

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Niezależny organizator spotkań biznesowych. Grupa organizuje szkolenia, warsztaty, oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menedżerskiej oraz zarządom. Jest liderem w organizacji konferencji dla branż: telekomunikacyjnej, mediów, bankowej i energetycznej.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Długa 44/50
Kod: 00-241
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 3792900
Fax: +48 22 3792901
Internet: www.mmcpolska.pl
Email: info@mmcpolska.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: MM Conferences SA
Prezes: Zesiuk Piotr
Sektor: media - pozostałe
EKD: działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
Liczba akcji: 1 073 513
Zatrudnienie:
  • 6 (2018r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Kancelarii Finansów i Rachunkowości Marta Kostrzewa
NIP: 9522040486
KRS: 0000300045
EKD: 83,20
Ticker GPW: MMC
ISIN: PLMMCNF00014

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 1 513 653,33 Liczba dużych akcjonariuszy: 2
Liczba akcji: 1 073 513 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 045 153
Liczba głosów na WZA: 1 073 513 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,30%
Kapitał akcyjny: 536 756,50 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1 045 153
Cena nominalna akcji: 0,50 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 97,30%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 2,70%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Zesiuk Piotr z Zesiuk Investment sp. z o.o. 540 000 (50,30%) 540 000 (50,30%) 2016-06-02 -
Hajdarowicz Grzegorz poprzez Gremi Media SA 505 153 (47,00%) 505 153 (47,00%) 2015-05-26 JPR, KCI,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - akcje założycielskie 2008-02-06 31 850 000
318 500,00
0,01 0,01 31 850 000
318 500,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-26
seria B - akcje założycielskie 2008-02-06 17 150 000
0,00
0,01 0,00 49 000 000
490 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-26
seria C - akcje założycielskie 2008-02-06 1 000 000
0,00
0,01 0,00 50 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2008-02-26
scalenie akcji 50:1 2011-05-19 0
0,00
0,50 0,00 1 000 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-06-16
seria D - Piotr Zesiuk, Igor Zesiuk 2011-06-17 60 000
30 000,00
0,50 0,50 1 060 000
530 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-24
seria E - subskrypcja prywatna 2011-06-17 13 513
99 996,20
0,50 7,40 1 073 513
536 756,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-08-24

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2015-07-02 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł
2015-06-18 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,14 zł

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Zesiuk Piotr Prezes Zarządu 2008-02-06 -
Pernak Aneta Wiceprezes Zarządu 2016-03-31 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Zesiuk Igor Przewodniczący RN 2014-11-20 -
Babczyński, Jacek Jerzy Wiceprzewodniczący RN 2012-11-26 -
Pałczyński Daniel Członek RN 2014-11-20 -
Jażdżyński Tomasz Członek RN 2018-06-30 - Prezes Zarządu
GRMEDIA - Prezes Zarządu
EKIOSK - Członek RN
Tomaszak-Zesiuk, Irena Barbara Członek RN 2018-12-14 -
Dulińska Magdalena Członek RN 2019-01-09 EKIOSK - Wiceprezes Zarządu