pb.pl
1,4100 zł
0,00% 0,0000 zł
MM Conferences SA (MMC)

Wyniki finansowe - MMCPL

Jednostkowe kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 3 359 1 432 2 765 1 062
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 26 -305 214 -533
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 -317 211 -534
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 34 -318 210 -534
Amortyzacja (tys. zł) 32 38 37 36
EBITDA (tys. zł) 58 -267 251 -497
Aktywa (tys. zł) 3 071 3 390 3 124 3 162
Kapitał własny (tys. zł)* 2 154 1 837 2 046 1 512
Liczba akcji (tys. szt.) 1 073,513 1 073,513 1 073,513 1 073,513
Zysk na akcję (zł) 0,031 -0,296 0,195 -0,498
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,007 1,711 1,906 1,409
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej