pb.pl
7,5200 zł
-3,34% -0,2600 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 82 535 92 484 103 356 92 544
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 948 5 450 11 695 858
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 090 4 516 10 619 -204
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 659 3 018 7 488 -201
Amortyzacja (tys. zł) 2 297 2 573 2 599 2 718
EBITDA (tys. zł) 9 245 8 023 14 294 3 576
Aktywa (tys. zł) 332 594 340 607 344 651 345 750
Kapitał własny (tys. zł)* 134 272 135 124 141 506 144 829
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,298 0,193 0,478 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,575 8,629 9,037 9,249
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej