pb.pl
9,2400 zł
1,09% 0,1000 zł
Mercor SA (MCR)

Wyniki finansowe - MERCOR

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 103 356 92 544 87 305 103 694
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 695 858 7 203 10 700
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 619 -204 6 611 9 818
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 488 -201 4 939 6 595
Amortyzacja (tys. zł) 2 599 2 718 2 719 3 984
EBITDA (tys. zł) 14 294 3 576 9 922 14 684
Aktywa (tys. zł) 344 651 345 750 352 477 361 046
Kapitał własny (tys. zł)* 141 506 144 829 149 508 154 087
Liczba akcji (tys. szt.) 15 658,535 15 658,535 15 658,535 15 658,535
Zysk na akcję (zł) 0,478 -0,013 0,315 0,421
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,037 9,249 9,548 9,840
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej